GLATT WSG 5 FLUID BED DRYER

Item: 14222

Model: Wsg 5 Glatt Dryer
Serial: NA
By: Glatt Wsg 5 Fluid Bed Dryer

AEROMATIC FLUID BED DRYER

Item: 15895

Model: T-2
Serial: 8S344
By: Aeromatic Fluid Bed Dryer