GROEN SCRAPER KETTLE

Item: 16753

Model: Tdb/7-20
Serial: 1007
By: Groen Scraper Kettle

CLEVELAND TILTING KETTLE

Item: 16758

Model: Ket-12t
Serial: CPN 04834.5
By: Cleveland Tilting Kettle

GROEN TILTING KETTLE

Item: 16772

Model: Tdc/2-20
Serial: 13501
By: Groen Tilting Kettle

GROEN RA 80 GALLON KETTLE

Item: 16807

Model: Ra 80
Serial: 01310-1
By: Groen Ra 80 Gallon Kettle

GROEN TILTING KETTLE

Item: 16808

Model: Dee/4-20
Serial: 113475
By: Groen Tilting Kettle

GROEN VACUUM KETTLE

Item: 16809

Model: Tdc/3-10
Serial: 24059
By: Groen Vacuum Kettle

GROEN TILTING KETTLE

Item: 16817

Model: Dn-25-sp
Serial: 03659-3
By: Groen Tilting Kettle

GROEN KETTLE DRIVE

Item: 16839

Model: Ta 120 A
Serial: NA
By: Groen Kettle Drive

LEE 25 GALLON KETTLE

Item: 16853

Model: 25 Double
Serial: 893R
By: Lee 25 Gallon Kettle

GROEN

Item: 16892

Model: Dht/p-60 (m-8)
Serial: 31118
By: Groen

LEE 100 GALLON INCLINDED KETTLE

Item: 9111

Model: 100 Gal Inclined
Serial: 434J
By: Lee 100 Gallon Inclinded Kettle

LEGION STAINLESS STEEL KETTLE

Item: 9266

Model: Legion Kettle
Serial: 71357
By: Legion Stainless Steel Kettle